דלת אש 808

back

 

 

דלת אש תקן 1212

הדלת מעכבת מעבר אש מצד אחד לשני בזמן מוגדר מינימאלי.

דלת אש 30 דקות עיכוב.

הדלת עומדת בדרישות התקן הישראלי.

 רכיב  חובה: מחזיר שמן הידראולי המותאם למשקל /גודל הדלת ונבדק תפעולית.

מנעול :"פאניק" המאפשר בריחה בכל מקרה ע"י הורדת/ לחיצת הידית.

דלת אש לא נועדה להגן מפריצה ולא ניתנת לנעילה הרמטית.

הנעילה ע"י צילינדר מבצעת נטרול הידית מהצד החיצוני בלבד.

חלון מרובע או עגול לפי הצורך.

ידית קבועה או נעה לפי דרישת לקוח.

ידית מילוט-בהלה ע"פ דרישות יועצי הבטיחות.

על הדלת יותקן אך ורק מוצר שאיתו נבדקה הדלת במבדקי השריפה והתפעול.

לא ניתן לשנות הרכיבים בין דגמי הדלתות כל שינוי פוסל תקן.

דלת-אש-808