צילינדרים

הצילינדר הוא מרכז  האבטחה של הפרטיות שלך. הצילינדר יאפשר בקרת כניסה רמת הגנה משתנה לפי הצורך. שילוב בין המוצרים השונים יבטיח הגנה מושלמת לכל לקוח וצורך.

 ניתן לקבל מערכות מסטר והמשכי מערכות קיימות.