צילנדרים אלקטרו-מכאניים

מערכות בקרת הכניסה של חברת מאפשרות על ידי פעולה פשוטה ביותר של החלפת צילינדר ליצור בקרת כניסה מהמשוכללות והזולות שקימות כיום, ללא חיווט או צורך בתשתית מראש.

לסרטוני תדמית: